Pełna automatyzacja procesów produkcyjnych i technologicznych byłaby trudna bez robotów. Gwarantują one wysoką wydajność, zachowanie jakości produkcji, usprawniają procesy, redukują koszty i minimalizują straty. Kolejne korzyści to krótszy czas wytwarzania, większa elastyczność i efektywność produkcji. Wykorzystanie robotów znacznie zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa. Śmiało możemy stwierdzić, że robotyka to już nieodłączna część i przyszłość przemysłu.

W zakresie robotyki oferujemy:

  •  Dobór robota do aplikacji
  • Programowanie robotów
  • Optymalizacja trajektorii ruchu robota w celu zapewnienia lepszej wydajności pracy maszyny
  • Integracja pracy robota z linią technologiczną
  • Budowa i modernizacja stanowisk z robotami
  • Dodawanie nowych funkcji w programie robota
  • Projektowanie oraz wykonywanie chwytaków do robotów

Nasi wykwalifikowani specjaliści zintegrują proces produkcyjny z robotami oraz zbudują nowe gniazdo produkcyjne korzystając z rozwiązań światowych producentów robotów. W oparciu o potrzeby oraz wykorzystywane w przedsiębiorstwie procesy dobierzemy robota odpowiedniego typu, z niezbędnymi parametrami. Programujemy oraz personalizujemy funkcje robotów odpowiednio pod linie i procesy produkcyjne.