Celem automatyki przemysłowej jest redukcja udziału człowieka w procesie produkcyjnym. Korzystanie z technologii umożliwia firmom tańsze i szybsze produkowanie jak największej ilości wyrobów. Automatyzacji procesów produkcyjnych służy praca maszyn i robotów. Linie wraz ze współpracującymi urządzeniami czy maszynami tworzą systemy automatyki.

Do systemów automatyki możemy zaliczyć: maszyny do montażu, transportu, magazynowania produktów, całe linie montażowe, panele operatorskie (monitor, klawiatura, specjalne przyciski, mysz i interfejs oprogramowania sterującego) oraz niewielkie, ale wysoce potrzebne na hali: rejestratory, kamery, czujniki przemysłowe monitorujące sprawność urządzeń i ostrzegające o usterce.

Usługi z branży automatyki przemysłowej

  • Projektowanie: maszyn przemysłowych, systemów automatyki przemysłowej,
  • Budowa maszyn,
  • Modernizacja maszyn przemysłowych i całych układów,
  • Optymalizacja działania urządzeń,
  • Uruchamianie i programowanie robotów do procesów produkcyjnych,
  • Programowanie sterowników PLC.

Każde zadanie realizujemy według określonych etapów:

  • tworzenie projektu elektrycznego,
  • budowa układu, programowanie,
  • uruchomienie,
  • testy.

Programowanie w automatyzacji procesów

W pracy pomaga nam oprogramowanie EPLAN Electric P8, dostarczające rozwiązania serwisowe z zakresu elektrotechniki, mechatroniki i automatyki. Oprogramowanie obsługuje wiele metod inżynierskich: od ręcznego tworzenia po standaryzowane i oparte na szablonach rozwiązania. Wprowadzone do schematu dane projektu stanowią podstawę do automatycznego wypełnienia dokumentacji systemu i instalacji.

Korzystamy z TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal), będącego środowiskiem projektowym do tworzenia maszyn z branży automatyki przemysłowej, umożliwiającym integrację narzędzi do projektowania paneli operatorskich HMI, PLC SIMATIC oraz systemu SCADA w obrębie jednego projektu.