Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie relokacji maszyn, linii technologicznych oraz całych zakładów produkcyjnych w Polsce i Europie. Kompleksowo zajmujemy się przemieszczaniem maszyn. Rozpoczynamy od projektu, następnie przechodzimy do demontażu, przygotowania do transportu, transportu, rozładunku, ustawienia i montażu w miejscu docelowym. Końcowa faza to podłączenie mediów oraz uruchomienie. Realizujemy nawet najbardziej skomplikowane zlecenia relokacyjne.

Relokacja maszyn przemysłowych i linii technologicznych krok po kroku. Jak wygląda nasza usługa relokacji?

  • Zaplanowanie relokacji – planując transport maszyn przemysłowych bierzemy pod uwagę ich gabaryty i operacje przeprowadzane na miejscu załadunku i rozładunku, aby przewóz urządzeń nie kolidował z realizowanymi w tle zadaniami.
  • Demontaż maszyn – demontaż obejmuje rozłożenie maszyn na mniejsze części oraz odłączenie i zabezpieczenie elementów do dalszego transportu. Właściwie oznaczamy poszczególne elementów, aby przyspieszyć montaż w miejscu docelowym.
  • Załadunek i relokacja linii produkcyjnych, transport maszyn – zdemontowane elementy odpowiednio umieszczamy i przymocowujemy, aby nie przemieszczały się w trakcie transportu. Jeśli relokacja wymaga przemieszczenia ładunków ponadgabarytowych, przed realizacją tego etapu organizujemy odpowiednie pojazdy i uzyskujemy specjalne zgody na przewóz. 
  • Rozładunek i montaż maszyn przemysłowych – po dotarciu na miejsce nasi specjaliści bezpiecznie wyładowują komponenty i przystępują do ich montażu. W trakcie instalacji dodatkowo sprawdzają stan elementów i w razie konieczności przystępują do działań konserwacyjnych lub drobnych napraw.
  • Podłączenie mediów i uruchomienie urządzeń przemysłowych – po podłączeniu do właściwych mediów przystępujemy do uruchomienia maszyn i przeprowadzamy wielokrotne testy weryfikujące sprawność sprzętu. Jeśli działanie nie pozostawia uchyleń, można rozpocząć właściwą pracę.

Kiedy profesjonalna relokacja maszyn jest niezbędna?

Relokacja maszyn lub całych linii produkcyjnych dotyczy zarówno przemieszczania wewnątrz (w obrębie jednego zakładu produkcyjnego), jak i zewnątrz (pomiędzy kilkoma zakładami).

  • Relokacja wewnętrzna ma miejsce najczęściej podczas rozbudowy zakładu, poszerzenia jego działalności lub zmiany koncepcji. Polega na przenoszeniu urządzeń z jednego miejsca na inne w obrębie jednego zakładu lub hali produkcyjnej.
  • Relokacja zewnętrzna dotyczy przeważnie przemieszczenia całej siedziby lub specjalistycznego sprzętu pomiędzy placówkami jednej firmy. To rozwiązanie znacznie tańsze niż doposażanie każdej placówki w nowe maszyny – przedsiębiorca ponosi jedynie koszty przejazdu i opieki ładunku.