Celem stosowania automatyki w przemyśle jest redukcja udziału człowieka w procesie produkcyjnym. Umożliwia to firmom tańsze i szybsze produkowanie jak największej ilości wyrobów. Automatyzacji procesów służą maszyny i roboty. Linie wraz ze współpracującymi urządzeniami czy maszynami tworzą systemy automatyki. Do systemów automatyki możemy więc zaliczyć maszyny do montażu, transportu, magazynowania produktów, a nawet całe linie montażowe.

W zakresie automatyki przemysłowej zajmujemy się:

  • Projektowaniem systemów automatyki
  • Budowaniem maszyn
  • Modernizacją obecnych układów
  • Optymalizacją
  • Programowaniem i uruchamianiem maszyn

Każde zadanie realizujemy według określonych etapów: tworzenie projektu elektrycznego, budowa układu, programowanie, uruchamianie i testy. W pracy pomaga nam oprogramowanie EPLAN Electric P8. Środowiskiem projektowym dla tworzenia naszych maszyn jest TIA Portal.