W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy usługi z zakresu remontów i modernizacji maszyn przemysłowych oraz linii technologicznych. Remonty przeprowadzamy zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i funkcjonalnym. W kwestii bezpieczeństwa modernizujemy urządzenia zgodnie z europejskimi normami i dyrektywami. Tworząc projekt modernizacji bierzemy pod uwagę wygodę pracy operatorów maszyn oraz łatwość napraw wykonywanych przez utrzymanie ruchu. Jak w przypadku pozostałych usług wykonujemy je od projektu aż po montaż i uruchomienie. Przed rozpoczęciem prac tworzymy i prezentujemy klientowi kilka propozycji przebudowy. Realizujemy nawet najbardziej skomplikowane modernizacje.

W zakresie remontów oferujemy:

 • Ocenę stanu maszyny
 • Ocenę bezpieczeństwa
 • Sprawdzenie zastosowanych w konstrukcji elementów oraz dostępności części zamiennych
 • Modernizację lub rozbudowę maszyn, linii pod względem bezpieczeństwa oraz funkcjonalnym
 • Poprawę wydajności i jakości maszyny
 • Modernizację lub rozbudowę układów pneumatyki, hydrauliki, chłodzenia i filtracji, smarowania
 • Wymianę lub montaż systemów sterowania – PLC, ekrany dotykowe, przejrzyste HMI
 • Wymianę napędów PLC i CNC
 • Modyfikację systemów transportu, np. taśm, rolek
 • Rozbudowę lub modyfikację stanowisk zrobotyzowanych i stacji kontroli wizyjnych
 • Czyszczenie powierzchni, malowanie proszkowe, osłony, powłoki
 • Wymianę przekładni, łożysk, pasów