Wśród oferowanych przez nas usług znajdują się również audyty oraz dostosowywanie maszyn lub linii technologicznych do wymagań minimalnych.  W kwestii wymagań minimalnych, zgodnie z przepisami krajowymi (rozp. MG Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) i europejskimi (dyrektywa 2009/104/WE), pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby sprzęt wykorzystywany przez pracowników podczas pracy, w tym maszyny i urządzenia, spełniał minimalne wymagania (MW) w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dostosowywanie może zostać wykonane samodzielnie przez pracodawcę, jednak bez wystarczających kompetencji wiąże się to z dużym ryzykiem. Pomagamy sprawdzić i dostosować wyposażenie miejsca pracy do MW. Podporządkowujemy stanowiska pracy oraz maszyny do obowiązujących norm. Modyfikujemy lub wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia: osłony, skanery, bramki bezpieczeństwa.

W tym zakresie oferujemy:

  • Identyfikację niezgodności
  • Analizę zagrożeń i ocenę ryzyka
  • Przygotowanie dokumentacji
  • Projekt, wykonanie i wdrożenie zalecanych rozwiązań
  • Przeprowadzenie końcowej walidacji