Programowanie robotów na potrzeby przemysłu. Historia, proces i wyzwania

Programowanie robotów to prężnie rozwijająca się dziedzina, która ma ogromne znaczenie w dzisiejszym przemyśle. Precyzja działania, szybkość, efektywność i elastyczność robotów sprawiają, że są one nieocenionym narzędziem w automatyzowaniu procesów produkcyjnych. Co warto wiedzieć o programowaniu na potrzeby przemysłu?

Rozwój robotyki przemysłowej

Początkowo roboty projektowano do wykonywania różnych czynności związanych z przenoszeniem materiałów. Schemat pracy zawierał zamkniętą sekwencję ruchów z punktu A, uchwycenie przenoszonego przedmiotu (zamknięcie chwytaka), ruch do punktu B, odłożenie przenoszonego przedmiotu (otwarcie chwytaka). Roboty tego typu nie były wyposażone w zewnętrzne czujniki. Dopiero zastosowanie robotów do bardziej skomplikowanych czynności jak:

 • spawanie,
 • stępianie krawędzi,
 • montaż

zmusiło konstruktorów do stworzenia robotów, które mają możliwość wykonywania bardziej skomplikowanych ruchów i wyposażenie ich w czujniki, pozwalające im na większą interakcję z otoczeniem i precyzję działania.

Roboty przemysłowe znajdują swoje zastosowanie w wielu branżach, takich jak:

 • motoryzacja,
 • elektronika,
 • farmacja,
 • produkcja żywności.

Pozwalają na automatyzację wielu zadań, które wcześniej wykonywał człowiek. Prowadzi to do zwiększenia efektywności, precyzji i jakości produkcji. Jednym z kluczowych elementów w procesie wdrażania robotów przemysłowych jest ich programowanie.

Środowisko i język programowania robotów przemysłowych

Programowanie robotów przemysłowych wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Zależnie od rodzaju robota, mogą być stosowane następujące języki programowania:

 • C++,
 • Python,
 • Java,

czy specjalne języki programowania robotów, takie jak:

 • Robot Programming Language (RPL),
 • RoboForth.

Dodatkowo istnieją różna narzędzia i środowiska programowania robotów, takie jak ROS (Robot Operating System), czy narzędzia dostarczane przez producenta konkretnej maszyny.

Dodawanie instrukcji ruchu robota i sekwencji czynności

Planowanie ruchu to jeden z kluczowych aspektów programowania robotów. Oznacza to instrukcje opisujące ruch, które są niezbędne do wykonania konkretnego zadania. Planowanie ruchu może być realizowane w różny sposób, zależne od rodzaju robota i jego zdolności ruchowych. Może obejmować:

 • ruchy prostoliniowe,
 • ruchy wieloczłonowe – manipulacja ramieniem robota, sterowanie kołami w robocie mobilnym.

Planowanie ruchu robota może być trudne ze względu na konieczność uwzględnienia ograniczeń ruchu, takich jak:

 • przeszkody w pobliżu maszyny,
 • ograniczenia ruchu, które wynikają z mechaniki samego robota.

Programowanie pracy robota – programowanie robotów

Programowanie robotów przemysłowych obejmuje zarówno proste, jak i zaawansowane zadania. W przypadku tych drugich, programowanie staje się istotnym elementem procesu. Oznacza to, że zamiast programować pojedyncze ruchy i koordynować osie, programista definiuje zadania, które robot ma wykonać, przykładowo:

 • podnoszenie,
 • przemieszczanie,
 • skręcanie.

Programowanie na poziomie konkretnego zadania jest dużo bardziej abstrakcyjne. Nie wymaga bezpośredniego sterowania poszczególnymi czynności i ruchami, ale skupia się na osiągnięciu określonego celu. Dzięki temu podejściu programista może dużo efektywniej tworzyć zaawansowane scenariusz i zachowania robota, takie jaki działania zgrupowane czy koordynowane ruchy wielu robotów naraz.

Symulacje i testowanie robotów przemysłowych

Programowanie robotów może być skomplikowane i czasochłonne, dlatego ważne, aby stosować symulacje i testowanie w procesie programowania. Symulacje pozwalają na wirtualne testowanie programów na modelach robotach. Pozwala to na identyfikowanie błędów i optymalizację kodu przed implementacją na prawdziwym robocie, nie tylko w teorii. Symulacje mogą być również używane do testowania różnych scenariuszy, zanim wdroży się je w rzeczywiste środowisko. Wybiera się optymalny i wydajny scenariusz. Dzięki symulacji programiści mogą skutecznie analizować i uskuteczniać zachowanie robota w różnych środowiskach. Umożliwia to eliminację potencjalnych błędów i poprawienie efektywności robota.

Zintegrowane rozwiązania programistyczne

Im bardziej zaawansowane roboty przemysłowe, tym bardziej dostępne są zintegrowane rozwiązania programistyczne, które pozwalają na bardziej efektywne i zautomatyzowane pisanie programów dla robotów przemysłowych. Przykłady takich rozwiązań:

 • ROS (Robot Operating System) – open-source’owy framework do programowania robotów. Oferuje wiele narzędzi i bibliotek, które ułatwiają programowanie.
 • URDF (Unified Robot Description Format) – standard do opisów kinematyki, dynamiki i wyglądu robotów. Ułatwia tworzenie robotów do symulacji i programowania.

Programowanie robotów przemysłowych a bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to kluczowy aspekt w programowaniu robotów. Roboty często działają w otoczeniu ludzi, dlatego konieczne jest zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Programiści muszą uwzględnić aspekty takie jak:

 • ograniczenia ruchu,
 • bezpieczne zatrzymywanie pracy robota,
 • awaryjne wyłączanie robota w swoich programach.

W przypadku bardziej zaawansowanych robotów, które mogą wykonywać zadania w autonomiczny sposób, muszą być wdrożone odpowiednie algorytmy i techniki bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków i zagrożeń dla ludzi i mienia.

Kolejnym aspektem bezpieczeństwa robotów jest zabezpieczenie ich przed atakami cybernetycznymi. W miarę łączenie robotów z sieciami komputerowymi i Internetem rzeczy zwiększa się ryzyko potencjalnych ataków na systemy sterujące robotami. Programiści muszą uwzględniać odpowiednie protokoły zabezpieczeń, takie jak:

 • uwierzytelnianie,
 • szyfrowanie,
 • monitorowanie ruchu sieciowego,

aby chronić roboty.

Sztuczna inteligencja stosowana do programowania robotów

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) stają się coraz bardziej popularne w programowaniu robotów. Dzięki algorytmom AI i ML roboty są w stanie uczyć się i adaptować do zmieniających się warunków środowiska i wykonywać bardziej złożone zadania. Roboty mogą być programowane do:

 • rozpoznawanie obiektów,
 • planowanie ruchu,
 • współpraca z innymi robotami w czasie realnym,
 • podejmowanie decyzji.

Jednym z najpowszechniejszych podejść jest tak zwane programowanie na demonstrację. Robot uczy się na podstawie obserwacji i analizy ruchów człowieka.

Innym podejściem jest programowanie ewolucyjne, gdzie roboty mogą być programowane do samodzielnego optymalizowania swojego działania, na podstawie postawionych celów i ograniczeń. Dzięki AI i ML roboty stają się coraz bardziej inteligentne, efektywne i elastyczne w dostosowaniu się do wymagań produkcyjnych.

Wyzwania dotyczące programowania robotów przemysłowych

Programowanie robotów to złożony i wymagający proces, który niesie za sobą szereg wyzwań. Oto niektóre z największych wyzwań związanych z programowaniem maszyn:

Kompleksowość oprogramowania – programowanie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu robotyki, programowania, elektroniki i inżynierii. Oprogramowanie robotów przemysłowych zazwyczaj jest złożone i dotyczy wielu funkcji, algorytmów i interfejsów, co może sprawić, że proces programowania jest czasochłonny i wymaga precyzji.

Brak jednoznacznych standardów – w robotyce przemysłowej brakuje jasno wyznaczonych standardów programowanie, co może stanowić wyzwanie. Różne modele robotów, różnorodność języków programowania oraz różnice w interfejsach i protokołach komunikacyjnych, że programowanie robotów jest bardziej złożone i wymaga więcej czasu.

Integracja z innymi systemami – najczęściej roboty są częścią większych systemów produkcyjnych, takich jak: linie montażowe, systemy transportu i magazynowanie. Integracja robotów z systemami może być wyzwaniem, szczególnie w przypadku potrzeby synchronizacji różnych procesów produkcyjnych.

Wysoka precyzja i optymalizacja ruchówprogramowanie robotów wymaga precyzyjnego zaplanowania sekwencji ruchów, optymalizacji trajektorii ruchu, kontroli sił i momentów, a także unikania kolizji z ludźmi, innymi maszynami i elementami infrastruktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *