Tytuł projektu: „Rozszerzenie zakresu świadczonych usług o obróbkę tworzyw sztucznych w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19 oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej dzięki zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w firmie MTA automatyka przemysłowa Sp. z o.o. Sp.k.”

Cel projektu: Wsparcie bieżącej działalności Wnioskodawcy oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez: – rozszerzenie zakresu świadczonych usług o obróbkę tworzyw sztucznych pozwalającą na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19 oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej dzięki zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp.

Beneficjent: MTA Automatyka Przemysłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa