Funkcje pracowników linii produkcyjnych

mężczyzna idzie do linia produkcyjna

Stanowiska produkcyjne najniższego szczebla

 • Elektronik jest specjalistą, który instaluje, montuje, konserwuje oraz naprawia urządzenia elektroniczne. Tego typu pracownicy zatrudnieni są najczęściej w fabrykach sprzętu elektronicznego np. komputerów. Mogą jednak także montować elektroniczne maszyny budowlane czy inne komputerowo sterowane maszyny do obróbki np. metali.
 • Operator natomiast ustawia i obsługuje różne maszyny, kieruje zautomatyzowaną linią produkcyjną.

Przykładowo osoba na tym stanowisku może zajmować się obsługą:

 • urządzeń obróbki cieplnej
 • urządzeń dźwigowo-transportowych
 • wiertarki
 • Monter  zajmuje się montażem i naprawą maszyn, aparatów i instalacji. W zależności od specjalizacji może pracować w branży np. metali ciężkich, motoryzacyjnej, elektronicznej, produkcji maszyn budowlanych itp.
 • Tokarz najczęściej pracuje przy obróbce metali. Jeśli jest zatrudniony przy linii produkcyjnej np. rynien, odpowiada za prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego orynnowania z blachy ocynkowanej.

Przykładowe obowiązki tokarza przy linii produkcyjnej rynien:

 •  obsługuje linie do rozkroju blach, produkcji rur i rynien
 •  nadzoruje prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego
 •  kontroluje i koryguje przebieg obróbki
 •  dba o porządek na stanowisku pracy
 • Spawacz pracuje nad trwałym łączeniem metali. Podobnie jak tokarz czy monter, może pracować w branży motoryzacyjnej czy metali ciężkich np. konstrukcji stalowych. Przykładowo spawa rury, rynny czy karoserie samochodów na linii produkcyjnej.
 • Pakowacz  zajmuje się pakowaniem wyrobów gotowych i zabezpieczaniem ich. Dzięki jego pracy, produkty mogą być umieszczone w magazynie, gdzie nie ulegną zniszczeniu lub przekierowane od razu do miejsca docelowego bez ryzyka uszkodzenia w trakcie transportu.

Personel średni techniczny

 • Inżynier produkcji  jest odpowiedzialny za tworzenie oraz rozwój linii produkcyjnych i montażowych, do jego obowiązków należy usprawnianie procesów. Jest pierwszym pracownikiem, który ma kontakt z maszynami i przygotowuje je do użytku.
 • Technik produkcji zajmuje się sprawami technicznymi, czuwa nad prawidłowym działaniem urządzeń oraz testowaniem produktów.
 •  

Personel średni nadzorczy, kontrolujący

 • Brygadzista (in. lider, kierownik zmiany) zarządza produkcją, jest odpowiedzialny za nadzorowanie pracy robotników na hali produkcyjnej.  Bierze on także udział w prowadzonych przez zespół pracach, koordynuje zadania i organizuje pracę zespołu. Ważną umiejętnością, jaką musi posiadać jest czytanie i objaśnianie rysunków technicznych.

Zakres obowiązków brygadzisty:

 • nadzór nad terminową realizacją planu

Kierownik zmiany musi dbać o realizowanie planów pracy na powierzonym odcinku produkcyjnym. Stale współpracuje z działem przygotowania produkcji (planiści, technolodzy, konstruktorzy) planującym przebieg i optymalizację procesu technologicznego.

 • kontrola nad zachowaniem odpowiednich standardów jakości

Do zadań brygadzisty należy też ilościowa i jakościowa kontrola wykonywanych prac. Każdy produkt musi być sprawdzony pod kątem jakości, by spełniał odpowiednie standardy.

 • optymalizacja kosztów produkcji

Nadzoruje wykorzystanie powierzonych środków oraz materiałów produkcyjnych zgodnie  z przeznaczeniem. 

 • zapewnienie dostępu do potrzebnych narzędzi oraz kontrola ich stanu technicznego

Odpowiednie i sprawne narzędzia umożliwiają właściwe wykonanie pracy oraz odpowiednią ilość i jakość wykonanych produktów.

 • utrzymywanie porządku w miejscu pracy oraz kontrola nad przestrzeganiem zasad BHP w zespole

Przed rozpoczęciem pracy, brygadzista musi sprawdzić i zapewnić dostęp pracowników do środków ochrony osobistej. Praca przy linii produkcyjnej powinna być przede wszystkim bezpieczna, aby zapobiec wypadkom i chorobom zawodowym.

 • składanie raportów w celu nadzoru nad postępem zleconych prac

Lider zmiany sporządza dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia produkcji np. elektroniczna rejestracja produkcji w systemie MRP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *