Jakie etapy obejmuje proces budowy maszyn przemysłowych?

Gięcie blach, Laserowe cięcie blach, linie produkcyjne, modernizacja maszyn przemysłowych, programowanie robotów

Choć to usługi są dominującym sektorem w nowoczesnej gospodarce, przemysł wciąż zajmuje się silną, stabilną pozycję. Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw z tego obszaru rynku są maszyny przemysłowe, które pozwalają na wytwarzanie komponentów oraz ich obróbkę. Z jakich faz składa się typowy proces budowy maszyn wykorzystywanych w przemyśle (automatyka przemysłowa)? Odpowiedź na pytanie znajdziesz poniżej.

Produkcja maszyn z zakresu automatyki przemysłowej – jakie etapy?

Automatyka przemysłowa to dział nauk technicznych, który jest poświęcony tworzeniu rozwiązań usprawniających procesy obróbki technologicznej, produkcji itp. W dwudziestym pierwszym wieku kategoria ta obejmuje między innymi następujące rodzaje urządzeń: przetworniki ciśnienia, przepływomierze, czujniki temperatury, zawory kontrole, kryzy (regulacyjne i ograniczające), pompy, manometry itp.

Wyżej wymienione rodzaje sprzętu (hardware) są ważne, ale do ich prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest również oprogramowanie (software). Rozumie się przez to między innymi takie rozwiązania jak DCS (rozproszony system sterowania) czy SCADA – system informatyczny rejestrujący dane dotyczące produkcji.

Zazwyczaj tworzenie maszyn przemysłowych obejmuje m.in. następujące etapy działania:

  • projektowanie maszyn przemysłowych – często można spotkać się z opinią, że projektowanie jest najważniejszym kamieniem milowym podczas tworzenia aparatury dla zakładów. Projektowanie może obejmować zarówno tworzenie urządzeń „od zera”, jak i rozbudowę lub modyfikację już działającego oprzyrządowienia. To właśnie na etapie projektowania ustala się, jakie parametry powinny mieć poszczególne urządzenia. Na etapie projektowania szczególnie istotna jest zgodna współpraca między pracownikami z działów projektowych oraz klientem – w przeciwnym wypadku może powstać produkt, który nie będzie spełniał potrzeb tego ostatniego;
  • wyprodukowanie komponentów w oparciu o dokumentację, która została przygotowana na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej;
  • montaż, tzn. złożenie wyprodukowanych komponentów oraz umieszczenie maszyny w miejscu wymaganym przez klienta. Montaż, choć czasem niedoceniany, w rzeczywistości również jest niezwykle istotny. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż konieczny jest wybór lokalizacji z uwzględnieniem bezpieczeństwa na terenie zakładu. W związku z tym trzeba przeanalizować takie kwestie jak m.in. bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa;
  • projektowanie systemów automatyki – dzięki temu maszyny są w stanie poprawnie pracować. Od odpowiedniego zaprojektowania systemów automatyki zależy poziom wydajności procesów w zakładzie przemysłowym. Jest to szczególnie ważne w branży produkcyjnej oraz wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą powtarzalnością prac oraz procesów;
  • rozruch maszyny, czyli etap finalny. Prawidłowe uruchomienie maszyny oraz stwierdzenie, że pracuje ona w sposób zgodny z wymaganiami, to zwieńczenie procesu produkcji maszyny przemysłowej.

Wyżej wymieniono najważniejsze etapy wytwarzania maszyn przemysłowych. Oprócz tego ważne są jeszcze takie działania jak np. pozyskanie finansowania, wybór dostawcy (dostawców) w ramach postępowania ofertowego czy zdobycie niezbędnych certyfikatów.

Ważne jest nie tylko projektowanie maszyn przemysłowych

Odpowiednie zaprojektowania aparatury przemysłowej jest konieczne z punktu widzenia prowadzenia działalności w sektorze przemysłowym. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że optymalizacja procesów to w przemyśle zjawisko ciągłe; w niektórych działaniach z tego zakresu konieczna jest sprawna relokacja maszyn.

Pojęcie „relokacja maszyn” ma znacznie szersze znaczenie, niż po prostu transport urządzeń z lokalizacji A do B. Konieczne jest nie tylko fizyczne przeniesienie lub przewiezienie aparatury, ale także demontaż – przed rozpoczęciem transportu – oraz ponowny montaż po dostarczeniu komponentów do miejsca docelowego.

Działanie to jest wykonywane m.in. w ramach zmiany lokalizacji całego zakładu przemysłowego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zainstalowaną w danym miejscu maszynę przenieść do innej strefy w tym samym obiekcie produkcyjnym. Oprócz tego relokacji dokonuje się np. wskutek dobudowania nowej przestrzeni do obecnej hali przemysłowej.

Relokacja maszyn to zadanie, które wymaga znajomości zasad postępowania z daną maszyną. Konieczne jest zadbanie, by transport nie doprowadził do powstania uszkodzeń. W przypadku niektórych urządzeń koszt naprawy może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *